logotype
deco

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

img1
img2
img3

Misja i wizja

Misja


Nasze przedszkole jest miejscem dobrej zabawy, mądrości, szczęściem, radością. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. Kochamy wszystkie dzieci takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju.

Wizja


Jesteśmy po to, aby:

  • stwarzać warunki i klimat do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań dzieci;
  • kształtować i rozwijać postawy twórcze dzieci poprzez atrakcyjne i aktywne metody pracy;
  • stwarzać każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości;
  • wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej;
  • oferować pomoc pedagogiczną - psychologiczną oraz logopedyczną;
  • być otwartym na potrzeby dzieci i rodziców;
  • stwarzać partnerską współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym dziecka;
  • sprawić, aby dzieci czuły się kochane, akceptowane i szczęśliwe.