logotype
deco

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

img1
img2
img3

PROGRAM

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa Iwony Broda.


Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” precyzuje organizację procesu wychowawczo-dydaktycznego.Zwraca się w nim uwagę na celowość działań nauczyciela i dziecka. Program jest uporządkowanym zbiorem celów ogólnych, czyli tych adresowanych do nauczyciela, określających jego zamysł, zamiar, strategię pracy, i celów operacyjnych, zwanych też szczegółowymi, określających konkretne osiągnięcia, umiejętności dzieci. Program zawiera także wiadomości, treści, które dziecko opanuje i zdobędzie w wyniku planowanych działań wychowawczo-dydaktycznych. Cele operacyjne wynikają z celów ogólnych. Taki układ treści w znacznym stopniu ułatwia opracowywanie narzędzi badawczych, niezbędnych do diagnozowania osiągnięć wychowanków