logotype
deco

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

img1
img2
img3

Ramowy rozkład dnia

700 – 800

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, praca indywidualna lub z zespołem, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności porządkowe, tworzenie okazji do wymiany informacji, kontakty z rodzicami.

800 – 945

Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dodatkowe, zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania, gry i zabawy ruchowe.

945 – 1000

Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo- higieniczne.

1000 – 1030

Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu.

1030 – 1100

Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania.

1100 – 1245

Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokowo-słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

1245 – 1300

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne.

1300 – 1345

Obiad. Odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne.

1345 – 1600

Zabawy swobodne według zainteresowań. Gry i zabawy dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach

zainteresowań, praca indywidualna lub z zespołem, praca     z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności porządkowe, tworzenie okazji do wymiany informacji, kontakty z rodzicami.